Diensten

Diensten


Optimus Facilitair is breed inzetbaar. Activiteiten waar u aan kunt denken zijn:


Het verrichten van VSR inventarisaties en kwaliteitsmetingen


Om de technische kwaliteit van de schoonmaak te kunnen waarborgen is het van belang kwaliteitscontroles uit te voeren. Als je kiest voor de VSR KMS metingen, welke Nen gecertificeerd is, zal het gebouw eenmalig moeten worden geïnventariseerd en moeten de kwaliteitsafspraken worden vastgelegd.

Het geven van trainingen, coaching en adviseringAls je de schoonmaak in eigen beheer hebt is het van belang dat medewerkers weten wat ze moeten, hoe ze het moeten doen. Bovendien is het van belang dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.
Dit kan worden georganiseerd door een plenaire presentatie, maar ook door middel van coaching on the job.

Advisering bij renovatie en nieuwbouw


De vloerafwerking en de inrichting van een gebouw bepalen voor een het grootste deel de schoonmaakkosten. Als je geen onnodig geld wilt uitgeven aan schoonmaak is het dus van belang bij de bouw en/of verbouw rekening te houden met de juiste keuze van vloer en wandafwerking, maar ook de juiste raambekleding en de juiste soort wastafel maken verschil.Meer weten.
Maak gerust een afspraak.

Het optimaliseren van facilitaire organisaties


Na inventarisatie van het gebouw en de eisen wordt er een schoonmaakplan gemaakt, dat bestaat uit schoonmaakbestek, werkprogramma, eisen m.b.t de kwaliteit, werkmethode, interne en externe werkafspraken.
Als dit gereed is wordt er een plan van aanpak gemaakt. Afhankelijk van de situatie worden offertes opgevraagd of andere acties uitgezet. In die periode worden keuzes gemaakt. De laatste fase is de implementatiefase, waar bij communicatie met gebouwgebruikers, opdrachtnemer En uitvoerenden een belangrijke rol speelt.


Contractbeheer


Bij uitbesteding van schoonmaakdienstverlening kan ik alles met betrekking tot dit onderwerp voor je verzorgen. Denk hierbij aan: Voortgangsgesprekken, regelen en controleren van extra werkzaamheden. Maar ook de factuurcontrole en de borging van de kwaliteit is onderdeel van het totale beheer.


Ondersteuning onderhandse aanbesteding
Voor dit traject Kun je bij mij terecht voor inhoudelijk punten als, werkprogramma, werkmethodes, aansturing, omschrijving van periodieke werkzaamheden zoals onderhoud vloeren, ramen e.d.
Met name de opleveringsstaat van opdrachten is een punt waarbij ik je goed kan helpen.


Arendshorst 50,

8103RH, Raalte

Telefoon:

06 46791695